Coaching en counseling voor werknemers en docenten 

“Wat maakt dat ik de dingen doe zoals ik ze doe,
maar dat ik niet functioneer zoals ik zou willen?”

Vele werknemers in organisaties en docenten vertellen mij zeer gedreven te zijn. Ze willen hun werk heel goed doen en werken daar hard voor. Ze lopen ‘vast’ in bepaalde situaties en krijgen daar veel stress van, terwijl ze op andere gebieden het erg goed doen. Wat ze gemeen hebben is dat ze zich graag zouden willen ontwikkelen, maar hoe pak je dat aan? Zou een coach je kunnen helpen?

Wat levert een coachingstraject je op?

 • Meer bewust van hoe je in je huidige baan staat.
 • Betere balans tussen de energie gevende en energie kostende taken.
 • Je grenzen aanvoelen en aangeven. Effectief communiceren.
 • Zicht op eigen belemmerende patronen en die doorbreken.
 • Beter kunnen inzetten van je talenten en capaciteiten.
 • Lekkerder in je vel en meer plezier in je werk.

Hoe gaan we aan de slag?

 • Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek (gratis) via stephanie@bloeiing.nl
 • We stemmen af d.m.v. een intakegesprek, begeleidingsdoelen, offerte en terugkoppeling met leidinggevende.
 • 5 à 10 coachingssessies à 1,5 uur bij Bloeiing of op locatie, bestaand uit inzichtgevende gesprekken en oefeningen.

Burn-out, een kans voor vernieuwing!

Burn-out verklaard worden voelt voor vele cliënten in eerste instantie als falen… Maar na de onstuimige worsteling komt een vorm van acceptatie. Je leert stap voor stap weer contact te maken met alle facetten van jezelf, waardoor je vanuit echtheid tot een betere versie van jezelf kunt groeien. Wil je ook op een nieuwe manier in je werk en leven staan?

Wat levert dit coachingstraject je op?

 • Persoonlijke begeleiding in de herstelfase; ontwikkelen van acceptatie, je grenzen aanvoelen en respecteren.
 • Inzicht in hoe de klachten zijn ontstaan; analyse van je baan en zicht op eigen drives en belemmerende patronen en die doorbreken.
 • Persoonlijke begeleiding op basis van een plan voor gefaseerde werkhervatting.
 • Begeleiding in het arbeidsreïntegratieproces en aanpak van de werkomstandigheden (Jobcraften)
 • Preventie op terugval.

Hoe gaan we aan de slag?

 • Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek (gratis) via stephanie@bloeiing.nl
 • Intakegesprek, begeleidingsdoelen, offerte en terugkoppeling met werkgever.
 • 8 à 15 coachingssessies à 1,5 uur bij Bloeiing of op locatie. Indien gewenst, extra begeleiding via e-coaching tussen de sessies door.
 • Gedurende het traject: zorgvuldige afstemming met cliënt, counselor, werkgever en bedrijfsarts.


Achtergrondinformatie
over overspanning en burn-out

We spreken over een staat van overspanning als men langdurig stress ervaart. De gevolgen kunnen zijn:

 • Snel moe, slecht slapen, hoofdpijn, fysieke klachten.
 • Concentratie- en geheugenproblemen, problemen met plannen.
 • Prikkelbaarheid, snel in tranen uitbarsten, depressie- of angstklachten.
 • Gehaast of ongeduldig gedrag, niet meer kunnen stoppen met werken, meer drinken, roken, snoepen.

Burn-out is een staat van chronische overspanning waarbij de klachten langer dan 6 maanden duren. Sterke vermoeidheid staat op de voorgrond en is gecombineerd met mentale uitputting.

Aanpak

Begeleiding naar het werk bestaat uit 8 à 15 sessies van 1,5 uur. Tijdens die sessies wordt nagegaan welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van je overspanningsklachten of burn-out; bijvoorbeeld het negeren van stresssignalen of het hebben van zogenaamde “disfunctionele gedachten” (“als ik niet hard werk vindt niemand me aardig/competent/krijg ik nooit een promotie/word ik ontslagen”).
Daarnaast worden risicofactoren op je werk geïnventariseerd (bijvoorbeeld te hard moeten werken, te veel overwerken, moeten werken in een onprettige werksfeer enzovoort) en, waar mogelijk, aangepakt. Er wordt naar gestreefd om je zo snel mogelijk, stapsgewijs, weer aan het werk te laten gaan, liefst al tijdens het behandelingsproces (na ongeveer een drietal weken volledige rust) op basis van een re-integratieschema. Jobcraften kan ingezet worden ter ondersteuning om je huidige baan beter te laten aansluiten bij je capaciteiten, talenten en behoeften.
Voor veel ex-cliënten blijkt hun burn-out reden om te reflecteren op hetgeen ze écht willen. Soms is dat iets anders dan de baan die ze voorheen hadden.


Tarieven coaching en counseling

Ik heb een vrijgevestigde praktijk en heb mij aangesloten bij STIR! (Keurmerk Professioneel Begeleiden). Ziektekosten verzekeraars vergoeden mijn diensten niet. Meestal worden coachingstrajecten door werkgevers bekostigd. Mocht dat niet zo zijn, dan voer ik een inkomensafhankelijk particulier tarief, dat vooraf wordt afgesproken.

Afzeggen

Een afgesproken individuele sessie dient 48 uur van te voren te worden afgemeld. Meld je je later af, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Voor coaching en trainingen gelden Algemene voorwaarden en Privacyverklaring.


Bel Stephanie voor een oriënterend gesprek: 06-242 68 296 of mail: stephanie@bloeiing.nl