Privacyverklaring Bloeiing

Bloeiing werkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Bloeiing en Stephanie de Witte dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, in vertrouwen wordt behandeld.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

  • Wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Wij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Hieronder leest u welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden.

Persoonsgegevens:
Als u een aanmelding doet of om informatie vraagt, hebben we uw naam, adres en e-mailadres nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Verder kunnen we u informeren over de ontwikkeling van ons bedrijf, uitgebreide diensten op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via een link in de Nieuwsbrief of een mail sturen aan: stephanie@bloeiing.nl

Persoonsgegevens (zoals b.v. adresgegevens) worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals facturen.

Dossiervorming door Stephanie de Witte
Voor een professioneel coachingstraject is het noodzakelijk dat ik, als uw begeleidende coach, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen van onze gesprekken, uw mentale en emotionele welzijn, uw gezondheidstoestand en andere gegevens die u met mij hebt gedeeld.

Als uw begeleidende coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Een terugkoppeling met uw werkgever. Dit gebeurt alleen op uw verzoek en met uw
  • akkoord op de tekst en uw expliciete toestemming. Mondelinge terugkoppelingen worden uitsluitend in uw aanwezigheid gedaan.
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen op uw verzoek en met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens en het cliëntendossier blijven 2 jaar bewaard na de laatste coachingssessie. Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst.

Bloeiing heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Bloeiing verkoopt uw gegevens niet
Bloeiing verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Mocht Bloeiing met partijen werken om haar eigen diensten te ondersteunen, zoals een boekhouder of een ICT-er bij het maken en publiceren van een nieuwsbrief, dan zijn Bloeiing en deze partijen met wie we samenwerken verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren middels de verwerkersovereenkomst.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan stephanie@bloeiing.nl

Kamerik, 10 mei 2018.