Podcast 17: Van angst naar vertrouwen

Trees Pernot en coach Stephanie de Witte

Welkom in de podcast De kracht van onzekerheid.
Deze aflevering gaat over hoe je angstige gevoelens en somberheid kunt transformeren in vertrouwen.
Hiervoor gaat coach Stephanie de Witte in gesprek met Trees Pernot. Zij is docent aan de School voor Praktische Filosofie & Spiritualiteit in Utrecht. Deze school gaat uit van de Advaita Vedanta filosofie. Deze stelt dat het leven volmaakt is, inclusief dát wat we niet als volmaakt kunnen zien, zoals de opwarming van de aarde en de minder mooie kanten van onszelf.
Vanuit non-dualiteit, neemt ze ons mee hoe je vanuit liefde en aanvaarding naar jezelf en de wereld kunt kijken.
 
Wil je vertrouwen leren cultiveren in tijden van somberheid? Luister en laat je inspireren.

Voor individuele begeleiding kun je terecht bij Bloeiing. Plan een gratis oriëntatiegesprek met coach Stephanie de Witte.
 
Voor meer informatie over de School voor Praktische Filosofie & Spiritualiteit:
Https://www.praktischefilosofie.nl/https://www.praktischefilosofie.nl/