Burn-out

Burn-out, een kans voor vernieuwing!

Burn-out raken voelt voor vele cliënten in eerste instantie als falen… Dankzij professionele begeleiding transformeert dat nare gevoel langzaam in een nieuwe vorm van rust en acceptatie. Je leert stap voor stap weer contact te maken met alle facetten van jezelf, waardoor je vanuit echtheid tot een betere versie van jezelf kunt opbloeien. Wil je ook op een nieuwe manier in je werk en leven staan?

Wat levert dit coachingstraject je op?

 • Persoonlijke begeleiding in de herstelfase; ontwikkelen van acceptatie, je eigen grenzen beter aanvoelen en respecteren.
 • Inzicht in hoe de klachten zijn ontstaan; analyse van je baan en zicht op eigen drives en belemmerende patronen en die doorbreken.
 • Persoonlijke begeleiding op basis van een plan voor gefaseerde werkhervatting.
 • Begeleiding in het arbeidsreïntegratieproces en aanpak van de werkomstandigheden (Jobcraften)
 • Preventie op terugval.

Hoe gaan we aan de slag?

 • Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek (gratis) via stephanie@bloeiing.nl
 • Intakegesprek, begeleidingsdoelen, offerte en terugkoppeling met werkgever.
 • 8 à 15 coachingssessies à 1,5 uur bij Bloeiing of op locatie. Indien gewenst, extra begeleiding via e-coaching tussen de sessies door.
 • Gedurende het traject: zorgvuldige afstemming met cliënt, counselor, werkgever en bedrijfsarts.


Achtergrondinformatie
over overspanning en burn-out

We spreken over een staat van overspanning als men langdurig stress ervaart. De gevolgen kunnen zijn:

 • Snel moe, slecht slapen, hoofdpijn, fysieke klachten.
 • Concentratie- en geheugenproblemen, problemen met plannen.
 • Prikkelbaarheid, snel in tranen uitbarsten, depressie- of angstklachten.
 • Gehaast of ongeduldig gedrag, niet meer kunnen stoppen met werken, meer drinken, roken, snoepen.

Burn-out is een staat van chronische overspanning waarbij de klachten langer dan 6 maanden duren. Sterke vermoeidheid staat op de voorgrond en is gecombineerd met mentale uitputting.

Aanpak

Begeleiding bij jouw werk re-integratie bestaat uit 8 à 15 sessies van 1,5 uur. Tijdens die sessies wordt nagegaan welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van je overspanningsklachten of burn-out; bijvoorbeeld het negeren van stresssignalen of het hebben van zogenaamde “disfunctionele gedachten” (“als ik niet hard werk vindt niemand me aardig/competent/krijg ik nooit een promotie/word ik ontslagen”). Tevens werken we aan fysiek, mentaal en emotioneel herstel door inzet van lichaamsgerichte interventies (mindfulness, focusing).
Daarnaast worden risicofactoren op je werk geïnventariseerd (bijvoorbeeld te hard moeten werken, te veel overwerken, moeten werken in een onprettige werksfeer enzovoort) en, waar mogelijk, aangepakt. Er wordt naar gestreefd om je zo snel mogelijk, stapsgewijs, weer aan het werk te laten gaan, liefst al tijdens het begeleidingsproces op basis van een re-integratieschema. Jobcraften kan ingezet worden ter ondersteuning om je huidige baan beter te laten aansluiten bij je capaciteiten, talenten en behoeften.
Voor veel ex-cliënten blijkt hun burn-out reden om te reflecteren op hetgeen ze écht willen. Soms is dat iets anders dan de baan die ze voorheen hadden.

Bel Stephanie voor een oriënterend gesprek: 06-242 68 296
of mail: stephanie@bloeiing.nl