Burn-out, mijn visie op herstel

burn-out

Niet leuk, maar we leren het meest tijdens emotioneel pijnlijke ervaringen, zoals ziek worden, verlies van controle of gevoelens van falen. Het goede nieuws: professionele begeleiding kan je helpen om je herstelproces volledig te benutten en je oude belemmerende patronen werkelijk te transformeren. Het resultaat: een ‘authentieke ik’ die vanuit zelfvertrouwen in het leven staat en verschil kan maken.

Hieruit leid ik mijn visie op dit herstelproces:

“Alles wat op mijn pad komt draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling.”

Naast genetische aanleg en karaktereigenschappen, zijn we allemaal gevormd door onze kinderjaren en levensloop. Deze geschiedenis kunnen we niet herschrijven en dit kunnen we niet anders dan accepteren.

Door hindernissen in ons leven ontwikkelen we ‘overlevingsmechanismen’ die ervoor zorgen dat we door kunnen, ondanks de kwetsuren die we oplopen. Daar zit veel kracht en doorzettingsvermogen in, maar is tegelijkertijd angst gedreven en niet geschikt als lange termijnaanpak. Een lange periode van doorzetting met deze aanpak leidt uiteindelijk tot uitputting.

Overlevings- of beschermmechanisme?

In je persoonlijke geschiedenis kunnen omstandigheden zich hebben voorgedaan, die je als onveilig hebt ervaren. Dit kan ervoor hebben gezorgd dat je als kind al een bepaalde ‘rol’ hebt aangenomen. Neem bijvoorbeeld de Perfectionist, de Helper, de Pleaser, de Uitsteller, de Grote Verantwoordelijke, de Harmoniebewaker. Wellicht klinken deze rollen je al bekend in de oren. Het aannemen van zo’n rol kan je beschermen voor de onveilige situatie, doordat het falen en afwijzing kan voorkomen. Tegelijkertijd is dit gedreven door angst voor het ‘niet goed genoeg doen’ of het ‘niet goed genoeg zijn’. Daarnaast zijn deze rollen vaak afhankelijk van externe goedkeuring, wat ten koste gaat van je eigen autonomie en veerkracht.

Affectieve afhankelijkheid

Als zoogdieren zijn we afhankelijk van de liefde en zorg van onze ouders of verzorgers. Intuïtief zal het kind dus alles uit zijn mars halen om zo goed mogelijk zijn rol uit te dragen, zodat hij de pijn van een eventuele afwijzing of een gevoel van ‘niet genoeg zijn’ niet hoeft te voelen. Op deze manier ontwikkelt het kind zich tot een volwassene die zich volledig heeft geïdentificeerd met zijn oude kind rol, die keihard werkt en op zoek is naar bevestiging van anderen. Dit leidt af van de onbewuste angsten, maar is ook uitputtend.

Hoe fijn zou het zijn als je door professionele begeleiding de ware aard en oorsprong van je overlevingsmechanismen zou leren begrijpen, de onderliggende angsten zou kunnen doorgronden en daar vanuit nieuw en vrij gedrag zou kunnen ontwikkelen?
Kortom: de ontwikkeling van je veerkracht!

Hoe herken je burn-out klachten?

We spreken over burn-out klachten als je langer dan 6 maanden overspanningsklachten ervaart. Naast diepe moeheid en het gevoel van controleverlies kunnen mentale klachten optreden, zoals demotivatie, somberheid en angsten.

Kenmerken van burn-out klachten:
• Vermoeidheid: snel moe, slecht slapen, langdurige hoofdpijn of andere fysieke klachten.
• Controleverlies: concentratie- en geheugenproblemen, verlies van overzicht.
• Sterke emoties: prikkelbaarheid, snel in tranen uitbarsten, sterke somberheid en/of angstige gevoelens.
• Excessief gedrag: gehaast of ongeduldig gedrag, niet meer kunnen stoppen met werken, meer drinken, roken, snoepen.
• Vluchtgedrag: uitstellen, verlammen, wegduiken, diepe onzekerheid en negatief zelfbeeld.

Je kunt om verschillende redenen burn-out raken

• Verwaarloosde fysieke of mentale stressklachten en te lang onder spanning (over)werken > burn-outklachten;
• Te weinig uitdaging en waardering > Bore-outklachten;
• Prikkelgevoeligheid door hoog gevoeligheid of een diagnose als AD(H)D, HSP of Autisme, waardoor je altijd ‘aan’ staat;
• Oude ‘kind rollen’ die je gedrag en gedachten overnemen, zoals de Grote Verantwoordelijke, de Perfectionist, de Harmoniebewaker, de Aanjager, etc.
• Onverwerkte (ontwikkelings)trauma’s, waardoor je overmatig getriggerd raakt.

De stappen van de aanpak van Bloeiing:

Elk persoon is uniek en heeft een eigen geschiedenis. Mijn begeleiding is op maat en ik pas mijn methodes aan op de behoeften van mijn cliënten en wat voor hen werkt.
Hieronder lees je de richtlijnen van mijn begeleiding bij burn-out:

 1. Lichamelijk en geestelijk herstel
  • Energiemanagement: hoe bouw je nieuwe energie op een duurzame manier?
  • Herkennen en luisteren naar je stress signalen.
  • Emotieregulatie: jezelf kalmeren als er vlagen van emoties ontstaan.
  > Je ontwikkelt acceptatie en begrip voor jezelf en de situatie.
 1. Inzicht in eigen functioneren en ontwikkeling van veerkracht
  • Bewustwording van je drijfveren, rollen en belemmerende patronen en de transformatie daarvan.
  • Indien nodig: (ontwikkeling)trauma’s verwerken.
  > Je werkt aan je persoonlijke effectiviteit. Je kunt vanuit rust en veerkracht reageren op externe prikkels en effectief communiceren.

 2. Begeleiding bij gefaseerde werkre-integratie
  • Analyse van je baan en werkomstandigheden: welke aspecten kosten en/of geven energie en plezier?
  • Begeleiding bij gefaseerde werk re-integratie
  > Werkaspecten aanpassen zodat dat je duurzaam én met plezier aan het werk kunt blijven
  (o.a. met jobcrafting), met daarbij preventie op terugval.

Spreekt deze werkwijze je aan, heb je nog vragen en zou je willen sparren over je situatie?
Neem contact met coach Stephanie op voor een gratis oriëntatiegesprek.